2014 India Business Conference Organizing Committee

Ninad Naik ’14

Kersi Shroff ’15

Anuja Mehta ’15

Preity Nita Ponnaganti, CC ’14

Karishma Patel ’15

Sana Gabula ’14

Revti Gupta ’15

Amritha Subramanian ’15

Manu Saxena ’14

Divya Surana ’15

Shrinivas Chellappa ’14

Akshay Shah, SEAS ’14

Aakanksha Tangri, GSAS ’14

Nisha Desai ’14

Gunjan Shesh ’15

Advisors

Ritu Banga Neelam Sahai Ravilochan Pola

Thank You

Shriya Paliwal ’15 Harsh Jain ’14 Ria Kapila ’14